3 Dingen die u moet weten over sepsis

Een persoon sterft elke 3-4 seconden ter wereld na de complicaties van sepsis. Dit cijfer komt overeen met evenveel sterfgevallen als een hartinfarct. Deze bloedinfectie, voorheen bekend als sepsis, is een gegeneraliseerde ontstekingsreactie die ontstaat na een bacteriële of schimmelinfectie. Rekening houdend met de vergrijzing van de bevolking, zou het aantal gevallen binnen vijftig jaar moeten verdubbelen, aldus het Institut Pasteur. Deze ziekte blijft echter onbekend

Wat zijn de symptomen?

Er zijn enkele signalen die ons kunnen waarschuwen: rillingen, koorts, pijn, ongemak, verwardheid, klamme huid, kortademigheid en een hoge hartslag. Het aantal witte bloedcellen in het bloed is bijzonder laag of hoog. Op het niveau van het lichaam neemt de arteriële druk af en krijgen de organen steeds minder bloed. Dit wordt septische shock genoemd. Als het hart wordt aangetast, kan de vitale prognose van de patiënt op het spel staan.

Wie zijn de mensen die gevaar lopen?

Sepsis kan zich op elk moment, in iemand, ontwikkelen op elk deel van het lichaam, van elk type infectie, bacterie of schimmel. Maar meer kwetsbare mensen, zoals senioren ouder dan 65 jaar en kinderen jonger dan één, lopen bijzonder risico. In Frankrijk worden jaarlijks bijna 70.000 mensen getroffen en 30.000 van hen overleven het niet, vooral in gevallen van septische shock.

Wat zijn de behandelingen?

De patiënt wordt geplaatst op de intensive care en krijgt een behandeling op basis van antibiotica, evenals ondersteuning die nodig is voor het goed functioneren van vitale organen. "Al meer dan twintig jaar is er, ondanks aanzienlijke vooruitgang in het begrijpen van de pathofysiologie die gepaard gaat met sepsis, geen nieuwe therapie opgekomen", zegt het Institut Pasteur. "Er moeten nieuwe concepten worden ontwikkeld en een snellere diagnose zou eerdere antibioticatherapie mogelijk maken." Elk gewonnen uur verhoogt de overlevingskansen. Daarom is het essentieel om de symptomen te kennen en snel te handelen.